FATİH SULTAN MEHMET MAHALLESİ KENTSEL TASARIM PROJESİ

FATIH SULTAN MEHMET DISTRICT URBAN DESIGN PROJECT

YER Location : Sarıyer, İSTANBUL
PROJE TARİHİ Project Date : 2017-01
ARSA ALANI Site Area : 140 ha.
İNŞAAT ALANI Construction Area : -
YÜKLENİCİ Contractor : Öncü Ltd.
İŞVEREN Client : Çevre ve Şehircilik Bakanlığı/ Ministry of Environment and Urbanism

Proje arazisi, yaklaşık 140 ha. büyüklüğünde ve kent strüktürü içinde, gerek ulaşılabilirlik, gerekse kentsel siluet ve algılanabilirlik açısından önemli bir konuma sahiptir. Arazinin boyutları çağdaş bir kentin yapısal parçalarını, donatılarını ve gerekli mekan/doku çeşitliliğini içerebilecek büyüklüktedir. Arazi, dört tarafı yollarla çevrili bir “ada”yı andırmaktadır. Topografyası ise “ada” konsepti ile uyumlu, “suyun içinden yükselen tepeler” karakterindedir. Araziyi oluşturan 3 tepe, aynı zamanda projenin de 3 ana bölümünü oluşturmaktadır. Eteklerdeki yerleşime uygun olmayan alanlar, “Yeşil alan” ve “Rekreasyon Alanı” için ayrılmış, mevcut “su” peyzaj elemanı olarak kullanılmıştır.

Project Area is situated close to main circulation axes of the city and covers 140 ha.s. The site is large enough to let implementation of various urban elements to assure the diversity and richness of urban patterns/ spaces. Project area reminds an “island” surrounded by roads. Three hills giving topographical character to site constitute 3 “urban districts” of project. They are connected by a linear “ridge” which constitutes “main circulation axis. “Green recreation areas” are located at the skirts which are not geologically suitable for settlement. Existing “creek/ water” is used as main part of proposed landscape.