TEKNOPARK İSTANBUL 1. ETAP KENTSEL TASARIM PROJE YARIŞMASI (davetli)

TECHNOPARK ISTANBUL 1st PHASE URBAN DESIGN PROJECT COMPETITION (by invitation)

YER Location : Pendik, İstanbul
PROJE TARİHİ Project Date : 2010-02
ARSA ALANI Site Area : 50 ha
İNŞAAT ALANI Construction Area : -
YÜKLENİCİ Contractor : Teknologis Ltd.
İŞVEREN Client : İstanbul Teknopark A.Ş.

Teknopark İstanbul’un “ana gelişim aksı”, en üst kottaki giriş ile arazinin sırt çizgisi boyunca, en alt kotta su kıyısına kadar uzanan akstır. Bu görsel ve fiziksel aks, aynı zamanda üçgen formdaki arazinin topografik yapısını vurgulayan ve arazinin “tamamını” etkileyen/ biçimlendiren bir elemandır. Ana Ofis Binası, Teknopark’ın gelişim aksını takip ederek, etaplar halinde “gelişen/ büyüyen aksiyal bir mega-yapı” olarak tasarlanmıştır. Bu aksın her iki yanında, uygun olarak “kaskadlı”/ “teraslı” olarak yerleştirilen Ofis, Ar-Ge binalarının “beşinci cepheleri” (çatıları), kentsel tasarımın ayrılmaz bir ögesidir.

Main development axis of Istanbul Technopolis, follows the crest of site, from main entrance at up-most level towards waterfront at lowest level. This “visual” and “physical” structural axis accentuates triangular shape of site, emphasizing totality of urban design. Technopolis’s Main Office Building is a “growing / developing mega structure.” R&D and office buildings are placed on both sides of main axial building, descending on terraces towards water shore. Top of buildings “green roof gardens” are essential elements in urban design approach.